• Demo
  • Demo
  • Demo
  • Demo

บริษัท เอ็น.อี.เอส นัมเบอร์วัน เอเลเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

จำหน่ายและติดตั้งลิฟต์โดยสาร ตกแต่งลิฟต์ บริการซ่อมบำรุง ปรับปรุงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์เตียงพยาบาล ลิฟต์Dumbwaiter ส่งอาหาร,ส่งเอกสาร รวมถึงลิฟต์บรรทุกแบบเครื่องรอกสลิงและรอกโซ่ไฟฟ้าทุกชนิด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องลิฟต์ทุกประเภท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

อ่านทั้งหมด